• info@example.com
  • By
  • 0 Comments

Events Tomorrow – APRIL 25: Sri Avani Sringeri Jagadguru Shankaracharya Mahasamsthanam, Sri Sharada Peetham, Mysuru branch

Sri Shankara Bhagavatpadacharya Jayanti celebrations, Guruvandane, Anujne, Sankalpa, Yekadashavara Rudrabhisheka and Bhagavad Gita Parayana, Vishnu Sahasranama Parayana and Upanishad Parayana, Sri Shankaracharya Ashtottara Parayana and Soudaryalahari, 9 am; Lecture by Dr. H.L. Chandrashekar, retd. Lecturer, Philosophy Department, University of Mysore, Mysuru, 12 noon; Mahamangalarati and Theertha-Prasada Viniyoga, 12.30 pm; Stotra Gayana, 6.15 pm; Lecture on ‘Shankara Stotra Vaibhava’ by Vid. Narayana Desai, Sanskrit Lecturer, Maharshi Educational Institution, 6.45 pm; Mahamangalarati and Theertha-Prasada Viniyoga, Sri Sharada Peetham premises, Vidyaranyapuram, 8.45 pm.

The post Events Tomorrow – APRIL 25: Sri Avani Sringeri Jagadguru Shankaracharya Mahasamsthanam, Sri Sharada Peetham, Mysuru branch appeared first on Star of Mysore.

Leave a comment